Ana Sayfa
Duyurular
Staj Mülakatları, Staj Başvuru Belgeleri ve Notu Gr Gözüken Öğrenciler

Staj Mülakatları, Staj başvuru belgeleri ve Notu GR gözüken öğrenciler

Staj Mülakatları, Staj başvuru belgeleri ve Notu GR gözüken öğrenciler
 
*Staj yapacak öğrencilerin başvuru belgelerinin onay tarihleri:
31 Temmuz 2019 tarihine kadar her hafta Çarşamba günleri 11:00-12:00 saatleri arası
Özel durumu olanlar bir yazılım/donanım staj komisyonu üyesi ile mail yoluyla iletişime 
geçerek komisyon üyesi tarafında onaylanan bir saate randevu alabilir.
 
* Yeni dönem başlamadan mezun olacak öğrenciler için mülakat tarihleri:
31 Temmuz 2019 tarihine kadar her hafta Çarşamba günleri 11:00-12:00 saatleri arası yapılacaktır. Mülakata gelecek öğrencilerin ilgili komisyon üyesine mail ile bilgi vermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin vakit kaybetmemesi için staj defterlerinin  ilgili mühendis tarafından imzalanması ve  mühürlerinin tam olması ve değerlendirme formlarının imzalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca defterler yazılım/donanım stajı kurallarına uygun ve 20 sayfa olacak şekilde doldurulacaktır. 

* Stajlarını tamamlamış ve staj ders notu GR gözüken öğrenciler, 
öğrenci numarasının son rakamına göre ilgili komisyon üyelerine başvuracaktır.
 
0-1:  Arş. Gör. Hüseyin Demirci
2-3:  Arş. Gör. Ahmet Arslan 
4-5:  Arş. Gör. Kayhan Ayar
6-7:  Arş. Gör. Nur Banu Oğur
8-9:  Arş. Gör. Sümeyye Kaynak

Donanım Stajı komisyonu: Donanım stajı ile ilgili işlemler ve genel sorular 
İsmail Öztel, ioztel@sakarya.edu.tr
Hüseyin Demirci, huseyind@sakarya.edu.tr
Nur Banu Oğur, nbogur@sakarya.edu.tr
 
Yazılım Stajı komisyonu: Yazılım stajı ile ilgili işlemler ve genel sorular 
Ahmet Arslan, ahmetarslan@sakarya.edu.tr
Kayhan Ayar, kayar@sakarya.edu.tr
Sümeyye Kaynak, sumeyye@sakarya.edu.tr

Komisyon üyelerinin değişmesi durumunda aşağıda linki verilen sayfada güncellenmektedir.
http://cs.sakarya.edu.tr/tr/icerik/5493/80004/staj