STAJ BİLGİLERİ

Staj mülakat tarihleri ve staj başvuru belgelerinin onaylanması

Stajlarını tamamlamış ve staj ders notu GR gözüken öğrenciler, 
öğrenci numarasının son rakamına göre ilgili komisyon üyelerine başvuracaktır.
 
0-1: Arş. Gör. Hüseyin Demirci
2-3: 
Arş. Gör. 
Ahmet Arslan 
4-5: 
Arş. Gör. 
Kayhan Ayar
6-7: 
Arş. Gör.
 Nur Banu Oğur
8-9: 
Arş. Gör. 
Sümeyye Kaynak
 
Donanım Stajı komisyonu: Donanım stajı ile ilgili işlemler ve genel sorular 
Hüseyin Demirci, huseyind@sakarya.edu.tr
Nur Banu Oğur, nbogur@sakarya.edu.tr
 
Yazılım Stajı komisyonu: Yazılım stajı ile ilgili işlemler ve genel sorular 
Kayhan Ayar, kayar@sakarya.edu.tr
Sümeyye Kaynak, sumeyye@sakarya.edu.tr
 
 
*Staj başvuru belgelerinin onay tarihleri:
31 Temmuz 2019 tarihine kadar her hafta Çarşamba günleri 11:00-12:00 saatleri arası
 
* Yeni dönem başlamadan mezun olacak öğrenciler için mülakat tarihleri:
31 Temmuz 2019 tarihine kadar her hafta Çarşamba günleri 11:00-12:00 saatleri arası
 
*Ağustos ayında stajı devam eden mezun durumundaki öğrenciler Eylül ayı içerisinde güz dönemi başlamadan her hafta Çarşamba günleri 11:00-12:00 saatleri arası mülakata girebilecektir. Bu tarihlerde mülakat sınavına girmeyen mezun durumundaki öğrenciler,  dönem içerisinde diğer öğrenciler için ilan edilecek tarihte mülakata girecektir. 
 
Genel hususlar
*Yaz okulunda dersi olan öğrencilerin, yaz okulundan önce yaptıkları stajlar kabul edilmeyecektir.
*Staj yapacak tüm öğrencilerin (Çalışan/Memur dahil) sigorta işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir. 
*Sigorta kayıtları bulunmayan öğrenciler mülakata alınmayacaktır.
*Staj süresi 20 gün olacak şekilde belilenmelidir. 
*Staj yerinin staj türüne göre uygunluğunu ilgili komisyon üyeleri ile görüştükten sonra staj başvuru işlemlerini tamamlayınız.
 
Staj defteri doldurulurken staj yönetmeliğine ve özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
*Mülakata gelen öğrencilerin staj defterlerinin yönetmeliğe uygun, imza ve mühürleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekmektedir
*Staj defterlerinin ilk sayfası alan ile ilgili mühendis tarafından, alanı belirtilerek imzalanmalıdır. (Ör: Bilg. Müh. Ahmet Can) Diğer tüm sayfalar da ilgili mühendis tarafından imzalı olmalıdır.
*Yazılan son sayfada şirketin kaşesi, resmi kurum ise mühür olmalıdır. fotoğraf mühürlü olmalıdır.
*Staj defterleri en az 20 sayfa olarak el yazısı doldurulacaktır.
*Staj defterlerine firmanın tanıtımı ile başlayıp, günlük yaptığınız çalışmalar yazılacaktır. Gerçekten uzak ve sadece teorik bilgiler ile doldurulan defterler kabul edilmeyecektir.
*Staj defterlerinin şekil ve içerik açısından yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir.
*Staj işyeri formu imzalı mühürlü/kaşeli kapalı zarf içerisinde getirilecektir.
*Tüm öğrenciler mülakata gelmeden önce staj defterinin imzaları tam son halini taratarak PDF formatındaki dosyayı bilgstaj@gmail.com adresine gönderecektir.
 
Örnek:
Mail konusu: YAZILIM G123456789 Ahmet Can
ek pdf:  G123456789_yazilim_ahmet_can.pdf
 
Mail konusu: DONANIM G123456789 Ayşe Can
ek pdf:  G123456789_donanim_ayse_can.
pdf
 
 
Staj Bilgileri
 

Staj başvurusu yapacak öğrencilerin aşağıdaki dosyalarda belirtilen "Staj Kabul Formu" dosyasını doldurması ve burada tanımlı işlem adımlarını takip etmesi gerekmektedir. Bu basamaklar aşağıdaki gibidir:
-Formu staj ofisine onaylatın.
-Staj yapacağınız işyeri/kurum yetkilisine onaylatın.
-Staj Komisyonu yetkilisine onaylatın.

 

 Yazılım stajı:
Arş. Gör. Ahmet ARSLAN
Arş. Gör. Sümeyye KAYNAK
Arş. Gör. Kayhan AYAR 
 
Donanım stajı:
Arş. Gör. Nur Banu OĞUR
Arş. Gör. Hüseyin DEMİRCİ  
 
 
 
Dosyalar
 
 
Donanım Stajı Başvuru Linki 
 
Yazılım Stajı Başvuru Linki

https://forms.gle/fu9STt5C4DGBoT5PA