Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

BÖLÜM BAŞKANI'NDAN

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1994-1995 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Ders içerik ve programlarını çağın ihtiyaçlarına uygun bir biçimde hazırlayıp güncelleyerek ve bilişim alanında kariyer sahibi akademisyenleri bünyesine katarak sevgili öğrencilerimize en güncel bilgileri ulaştırmayı ve böylece iş hayatına uyumlu ve güçlü katılımını sağlamayı amaçlamıştır.

Küreselleşme sürecinin lokomotifi olan bilgisayar-bilişim teknolojilerine ve bilgisayar mühendislerine olan ihtiyacın uzun yıllar devam edeceği açıktır. Bu ihtiyaca en etkin cevabı oluşturmak amacıyla, Bilgisayar mühendisliği bölümü, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve etkin kullanımı konularında eğitim vermekte; çağdaş teknolojik bilgi ve toplum bilinci ile donanmış, çevre ve mesleki etik değerlere duyarlı, girişimci ve uygar mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerini desteklemek amacıyla isteğe bağlı bir yıl hazırlık programı ve bu programı başarı ile geçen öğrencilerin yüzde otuz oranında İngilizce destekli eğitim alması sağlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanlara Bilgisayar Mühendisi ünvanı verilmekte ve mezunlar çeşitli kuruluşlarda bilgi-işlem sistemi kurulması ve işletilmesinde ve yazılım geliştirme uygulamalarında çalışabilmektedirler. Genel olarak Yazılım uzmanı, ağ tasarımcısı, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yöneticisi, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi, araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilmektedirler.

Sevgili öğrencilerimizin ve mezunlarımızın, insan hayatını kolaylaştıran herhangi uygulamada, topluma ait bir problemin çözümünde yada dünyayı ilgilendiren bir konuda kendisinden beklenen katkıyı en iyi biçimde göstereceğine inancımız tamdır. Bu inançla her biri bilgisayar ve bilişim alanında söz sahibi olacak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize ve mezunlarımıza sevgilerimi sunar başarılar dilerim.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı