Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 184 600
2. Öğretim Öğrencisi 94 579
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 18 81
Toplam 296 1260
Genel Toplam 1556