Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 195 660
2. Öğretim Öğrencisi 108 667
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 21 81
Toplam 324 1408
Genel Toplam 1732