Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 11
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 3
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 194 647
2. Öğretim Öğrencisi 167 640
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 3 23
Toplam 364 1310
Genel Toplam 1674