Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 11
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 2
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 177 611
2. Öğretim Öğrencisi 136 586
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 5 24
Toplam 318 1221
Genel Toplam 1539