Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 11
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 200 691
2. Öğretim Öğrencisi 113 694
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 83
Toplam 335 1468
Genel Toplam 1803