Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 168 567
2. Öğretim Öğrencisi 86 548
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 18 80
Toplam 272 1195
Genel Toplam 1467