Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 2
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 156 572
2. Öğretim Öğrencisi 104 544
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 6 16
Toplam 266 1132
Genel Toplam 1398