Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 11
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 2
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 186 656
2. Öğretim Öğrencisi 146 637
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 6 22
Toplam 338 1315
Genel Toplam 1653