Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 195 669
2. Öğretim Öğrencisi 109 680
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 21 81
Toplam 325 1430
Genel Toplam 1755