Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

MİSYON ve VİZYON

Misyonumuz

  • Bilgisayar ve bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, lisans ve lisansüstü seviyede bireyler yetiştiren ve teknoloji ve bilim üreten ve uluslararası alanda üretilen bilgiyi oplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.


Vizyonumuz

  • SAÜ Bilgisayar mühendisliği eğitimde öncü ve lider olmayı hedeflemiştir.
  • Araştırma geliştirme laboratuar altyapısının oluşturulması ile araştırma ve geliştirme potansiyelini geliştirmek.
  • Çağdaş ve teknolojik gelişmelere paralel olarak araştırma , geliştirme ve eğitim altyapısını hızlı bir şekilde ve sürekli olarak geliştirmek.
  • Birinci derecede amacı, bilgisayar bilimini üretici bir güç haline getirmek ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek olan bölümde temel bilgisayar alt yapısını bu amaca uygun bir şekilde bütün birimlerde oluşturmak ve periyodik olarak yenilemek.
  • Özellikle Bilgisayar Mühendisliği öğrenimi için giderek önemi artan interaktif eğitim alt yapısını oluşturmak ve teknik donanım, araç ve gereçler olarak daha iyi laboratuar, ders işleme ve anlatımı ile daha etkin, verimli ve kaliteli eğitim sağlamak.
  • Endüstrimize ve toplumumuza katkı sağlamak amacı ile, üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler üretmek.
  • Temelde, yapısında bilgisayar teknolojilerini barındıran ve bu teknolojileri diğer mühendislik dallarından çok daha fazla kullanan bölümümüzde, bu teknolojik olanakların daha fazla öne çıkarılması hedeflenmektedir.