Ana Sayfa
Duyurular
(güncellendi)-Staj Mülakatları Duyurusu

(Güncellendi)-Staj Mülakatları Duyurusu

2020 Yaz döneminde örgün olarak yapılan stajlar için yüz yüze mülakat yapılmayacaktır. Bütün değerlendirmeler staj defterleri üzerinden yapılacaktır. Defterler ilgili google form üzerinden toplanacaktır. Staj defterlerinin son yükleme tarihi 27.11.2020 saat 17:30'dur. Bu tarihten sonra yüklenen defterler değerlendirmeye alınmayacaktır. Staj defteri dosya formatı PDF dir ve tek dosya şeklinde olacaktır.

 
Staj defteri doldurulurken staj yönetmeliğine ve özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Staj defterlerinin yönetmeliğe uygun, imza ve mühürleri (e-imza olarak da kabul edilmektedir). Eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir
  • Staj defterlerinin ilk sayfası alan ile ilgili mühendis tarafından, alanı belirtilerek imzalanmalıdır. (Ör: Bilg. Müh. Ahmet Can)  (e-imza olarak da kabul edilmektedir) Diğer tüm sayfalarda ilgili mühendis tarafından imzalı olmalıdır.
  • Yazılan son sayfada şirketin kaşesi, resmi kurum ise mühür olmalıdır (e-imza olarak da kabul edilmektedir).
  • Staj defterleri en az 20 sayfa olarak el yazısı doldurulacaktır.
  • Staj defterlerine firmanın tanıtımı ile başlayıp, günlük yaptığınız çalışmalar yazılacaktır. Gerçekten uzak ve sadece teorik bilgiler ile doldurulan defterler kabul edilmeyecektir.
  • Staj defterlerinin şekil ve içerik açısından yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir.
  • Staj değerlendirme formu imzalı mühürlü/kaşeli  (e-imza olarak da kabul edilmektedir) halde defterin ilk sayfası olarak yüklenecektir.
 
Donanım Stajı Defter Toplama Formu
 
Yazılım Stajı Defter Toplama Formu

https://forms.gle/XfdtY226MqxN1KVs8