Ana Sayfa
Duyurular
Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yurt İçi Çevrimiçi Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Eğitimi

Doktoralı Genç Araştırmacılar için Yurt İçi Çevrimiçi Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Eğitimi

"Yurt İçinde Yabancı Dil Eğitimi Alacak Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Karşılanması Amacıyla Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca,

  • "Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yurt İçi Çevrimiçi Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Eğitimi"nin başlatılması,
  • Program Kapsamındaki Eğitimin Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilmesi,
  • Eğitime katılacak öğretim elemanlarının ön başvurularının alınması ve Seviye Tespit Sınavının Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılması
  • Program kapsamına alınacak devlet yükseköğretim kurumlarına ekteki şekliyle toplamda 129 adet kontenjan verilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 25.08.2023 tarihli kararı ile uygun bulunmuştur.

Doktoralı Genç Araştırmacılar için Yurt İçi Çevrimiçi Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Programı kapsamındaki eğitimin 2023-2024 eğitim öğretim yılının güz döneminde başlaması planlanmaktadır. Söz konusu programa;

a) T.C. vatandaşı olan,

b) Doktora derecesine sahip olan,

c) Son 3 yıl içinde (Ağustos 2020 tarihinden itibaren) YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir İngilizce dil sınavından muadili en az yetmiş puan aldığını belgelendiren adaylar başvurabilecektir.

Başvuru şartlarını sağlayan adayların başvurularını, 15 Eylül 2023-29 Eylül 2023 tarihleri arasında https://dil.metu.edu.tr/ adresinden Orta Doğu Teknik Üniversite'sine online olarak yapması gerekmektedir. Programa başvurular ve program kapsamındaki eğitimler hakkında ilerleyen tarihlerde bilgilendirme yapılacak olup adaylar dilkursu@metu.edu.tr adresi ile iletişime geçebilecektir.