Ana Sayfa
Duyurular
Ford Otosan Yazılım Ofisi Öğrenci Alımı

Ford Otosan Yazılım Ofisi Öğrenci Alımı

Ford Otosan Yazılım Ofisi Öğrenci Alımı

Sakarya Üniversitesi Ford Otosan Yazılım Ofisi- Yazılım Geliştirme Takım Üyesi Adayı aranmaktadır.  Tam zamanlı (Ders saatleri haricinde) / Lokasyon: Sakarya Üniversitesi

İş Tanımı: (Birden fazla pozisyon açılacaktır.)

Full Stack (.NET Core-Mvc,Sql-Plsql,Rabit MQ,Devops,Contol-M,Api), Data Science (PowerBI,Sql), Mobil (ReactNative), teknolojileriyle uygulama yapmak üzere Yazılım Geliştirme Takım Üyesi Adayları aranmaktadır.

Ön koşullar:

* Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım mühendisliği bölümlerinde 2022/2023 öğretim yılı içerisinde 1. veya 2. Sınıf olmaları,

* Genel not ortalamasının 2.0 ve üzeri olması,

- Başvurulan pozisyon ile ilgili teknolojiler konusunda bilgi sahibi olması,

- Tercihen ilgili alanda uygulamalar geliştirmiş veya yayınlamış olması,

- Kullanılacak yeni teknolojilere uyum sağlayabilir olması,

- OOP, Design Patern hakkında bilgi sahibi olan,

- Kendini uygulama tasarımı konusunda geliştirmek isteyen,

- Yazılım ekibimizin yürüttüğü projelerde görev alarak talepleri karşılayabilecek,

- Takım çalışmasına ve görev paylaşımına yatkın, analitik düşünce yapısına ve problem çözme yeteneğine sahip olan,

- İngilizce yeterliliği olan adayların başvurularını bekliyoruz.

Başvuru süresi bitiş tarihi: 24/05/2022   

Başvuru için Link: https://live.peoplise.com/Ford/Application/Landing/90f0ddc9-e593-4ef4-84d2-7cb572e6c623

Başvurusu yalnızca olumlu sonuçlananlara e-posta adresleri üzerinden mülakat için dönüş yapılacaktır. E-posta adreslerinizi doğruluğundan emin olun. Mülakatlar Mayıs Haziran aylarında yapılacaktır.

İşe başlama tarihi: Haziran Ayı içerisinde

FO SAU Ofisi tanıtım semineri ve Soru/Cevap tarih: 24/05/2023 10:00
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup join/19%3ameeting_MjUzYzc2ZTMtNWFlNC00ZDc5LWJiNjYtN2RiYjYyODEzODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b2aa256-6b63-48b7-88bd-26407e34cbc4%22%2c%22Oid%22%3a%22ed81dc35-e1a5-4b0a-aadc-5d434599bfca%22%7d