Ana Sayfa
Duyurular
Genç Akademisyenler ve Lisansüstü Çalışmalar Seminerleri Dizisi 10

Genç Akademisyenler ve Lisansüstü Çalışmalar Seminerleri Dizisi - 10

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

“Genç Akademisyenler ve  Lisansüstü Çalışmalar Seminerleri Dizisi”

           (12.10.2022)


Fakültemizde “Genç Akademisyenler ve Lisansüstü Çalışmalar Seminerleri Dizisi” etkinliğinde bu hafta (19.10.2022), Dr. Öğr. Üyesi İsmail Öztel aşağıda özeti verilen akademik çalışmasını sunmuştur. Genç hocamıza başarılı sunumundan dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

                                                                                                                Prof.Dr.Nejat YUMUŞAK
                                                                                                                    Dekan

Seminer Konusu: Konvolüsyonel Sinir Ağı ile 3-D Elektron Mikroskop Görüntülerinde Mitokondri Bölütleme

Mitokondri, enerji üreten birimler olarak hücrenin yaşam döngüsünde önemli rol oynayan organellerdir. Elektron mikroskobu gibi son teknoloji görüntüleme yöntemleri, araştırmacıların dokuları, hücreleri ve hücre altı organellerini yüksek çözünürlükte incelemesine olanak tanır. Son zamanlarda, çeşitli çalışmalar elektron mikroskobu görüntülerinde mitokondriyi bölütleme sorununu ele almaktadır. Mitokondrinin manuel segmentasyonu zordur ve otomatik segmentasyonun sağlayabileceğinden yüksek doğruluğa sahip olmayabilir. Bu çalışmada, beyin dokusundaki mitokondrinin otomatik segmentasyonu için derin bir konvolüsyonel sinir ağı yaklaşımı sunulmuştur. Önerilen yöntemin performansı nicel olarak değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlara göre derin konvolüsyonel sinir ağı, mitokondri bölütleme için uygun bir çözümdür. Sonuçlar, mitokondriyi CA1 Hipokampus Veri Kümesinde bölütlere ayıran önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Önerilen derin öğrenme sistemi, elektron mikroskobu görüntülerinin bölütlenebilmesi için başarılı sonuçlar üretmektedir.

Fotoğraflar