Ana Sayfa
Duyurular
Genç Akademisyenler ve Lisansüstü Çalışmalar Seminerleri Dizisi 8

Genç Akademisyenler ve Lisansüstü Çalışmalar Seminerleri Dizisi - 8

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

“Genç Akademisyenler ve  Lisansüstü Çalışmalar Seminerleri Dizisi”

(24.08.2022)

Fakültemizde “Genç Akademisyenler Ve Lisansüstü Çalışmalar Seminerleri Dizisi” etkinliğinde bu hafta (24.08.2022), Dr. Öğr. Üyesi Gözde YOLCU ÖZTEL aşağıda özeti verilen doktora tez çalışmasını sunmuştur. Genç hocamıza başarılı sunumundan dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

                                                                                                                 Prof.Dr.Nejat YUMUŞAK

                                                                                                                               Dekan

Seminer Konusu:

YÜZ ANALİZİNE DAYALI DERİN ÖĞRENME TABANLI BİR İLGİ TESPİT SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DEVELOPMENT OF AN INTEREST DETECTION SYSTEM BASED ON FACIAL ANALYSIS USING DEEP LEARNING

Pazarlama alanında, en heyecan verici, yenilikçi ve gelecek vaat eden konulardan biri müşteri ilgisinin ölçülmesidir. Müşteri ilgisini ölçmek için geleneksel bir yaklaşım olan müşteri memnuniyet anketleri, günümüzde müşteriyi rahatsız edici bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Diğer bir müşteri ilgisi ölçme yöntemi de bir insan gözlemcinin müşteri davranışlarını izleyip kaydetmesi şeklinde olabilir ancak bu da deneyimli ve yetenekli insan gerektirir. Ayrıca her gözlemci, insan davranışlarını farklı yorumlayabileceğinden, sonuçlar tarafsız olamayabilir. Bu nedenle müşteri davranışlarını izlemek için, rahatsız edici olmayan, nicel, tarafsız ve otomatik sonuçlar üretebilen sistemlere ihtiyaç vardır.
Bu çalışma ile müşteri davranışının bilgisayar aracılığı ile izlenmesi ve bir ürüne ya da reklama ilgi duyan müşterilerin belirlenmesi için derin öğrenme tabanlı bir sistem önerilmektedir. Bu sistem ilk olarak müşterinin dikkatini baş yönelimi tahminiyle ölçer. Baş pozisyonları reklama veya ilgilenilen ürüne yönelik olan müşteriler için, sistem yüz ifadelerini analiz eder ve yüz ifadesine dayalı olarak müşterilerin ürünlere veya reklamlara olan ilgisini tahmin eder. Sistem ön yüz görüntülerinin algılanmasıyla çalışmaya başlar, ardından yüz ifadesi tespiti için önemli olan ağız, göz ve kaş bileşenleri tespit edilip yüz üzerinde bölütlenir ve bölütlenmiş bir yüz görüntüsü oluşturulur. Son olarak, ham yüz görüntüleri ile birlikte, elde edilen bölütlenmiş yüz görüntülerine ait güven değerleri kullanılarak yüz ifadeleri tespit edilir. İki aşamalı olan bu yüz ifadesi tespit yöntemi, parça tabanlı özellikler ile bütünsel yüz özelliklerini birleştirerek daha güçlü bir yüz ifadesi sistemi sunar. Sistemde ayrıca müşteri yüzleri etiketlenerek video çerçevesi boyunca takip edilir. Her müşteriye ait yüz ifadeleri belirli bir süre boyunca depolanır ve bu süre sonunda müşterinin ürüne ilgili olup olmadığı ile ilgili sonuç bildirilir. Önerilen sistem müşteri davranışlarının izlenmesine ek olarak, farklı odak gruplarının çeşitli fikirlere, resimlere, seslere, kelimelere ve diğer uyaranlara duygusal tepkisini izlemek için de kullanılabilir.

Fotoğraflar