Ana Sayfa
Duyurular
Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Alımı Duyurusu

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Alımı Duyurusu

Bölümümüzün akademik birimlerinde çalıştırılmak üzere öğrenci asistan alınacaktır.

Başvuru için ekte verilen formların doldurulup imza atılarak ahmetarslan@sakarya.edu.tr mail adresine "ASİSTAN ÖĞRENCİ BAŞVURU" konusu ile yollanmasını gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ : 10/10/2021 17:30'a kadar

İSTENEN BELGELER      : BAŞVURU FORMU (EKTEDİR)

Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrencilerde Aranacak Genel Şartlar

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. Aktif Öğrenci Olmak
  3. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca ceza almamış olmak
  4. Azami öğrencilik süresini doldurmamış olmak
  5. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri, Yabancı Uyruklu  veya özel öğrenciler kısmi zamanlı olarak çalıştırılamaz
  6. Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak
  7. Lisans öğrencilerinin Ağırlık Genel Not Ortalaması en az "2,00", Yüksek Lisans öğrencilerinin en az "2,50"olması aranır.
  8. Bu duyuruya lisans üç ve dördüncü sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.

Dosyalar