Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 16
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 210 725
2. Öğretim Öğrencisi 140 711
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 26 103
Toplam 376 1539
Genel Toplam 1915