Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 15
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 195 657
2. Öğretim Öğrencisi 119 690
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 24 97
Toplam 338 1444
Genel Toplam 1782