Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 16
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 167 646
2. Öğretim Öğrencisi 118 648
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 26 100
Toplam 311 1394
Genel Toplam 1705