Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 9
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 151 535
2. Öğretim Öğrencisi 90 554
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 23 85
Toplam 264 1174
Genel Toplam 1438