Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 8
Araştırma Görevlisi 15
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 189 639
2. Öğretim Öğrencisi 117 665
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 24 96
Toplam 330 1400
Genel Toplam 1730