Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 8
Araştırma Görevlisi 15
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 177 630
2. Öğretim Öğrencisi 111 652
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 24 92
Toplam 312 1374
Genel Toplam 1686