Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 16
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 195 658
2. Öğretim Öğrencisi 120 693
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 24 97
Toplam 339 1448
Genel Toplam 1787