Ana Sayfa
Duyurular
Bitirme Dersi Duyurusu

Bitirme Dersi Duyurusu

Değerli Öğrenciler

Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak koşulu ile Bitirme/Tasarım çalışmalarının takvim ve değerlendirilmesi sürecinin aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

 1. Bitirme/Tasarım çalışmalarının raporları elektronik olarak toplanacaktır. Öğrenciler tamamlanmış bitirme raporlarını e-mail ile danışman öğretim elemanına ve kendisi için belirlenen üyelere  gönderecektir.
 2. Bitirme/Tasarım çalışmaları Danışman öğretim üyesi tarafından değerlendirilecek olup. Danışman öğretim üyesi, öğrenci için belirlenmiş diğer jüri üyelerinin Bitirme tezi ile ilgili içerik, düzen ve akademik düzeyi konusundaki değerlendirmelerini dikkate alarak öğrenciden değişiklik isteyebilir ve notlandırmada bu değerlendirmeleri dikkate alabilir. Elektronik olarak teslim edilen bitirme kitapçığı üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yüz yüze görüşme olmayacak, ihtiyaç olması halinde Danışman ve öğrenci/öğrenciler arasında sanal görüşme(video konferans vb) organize edilebilecektir.
 3. Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime göre yapılacaktır.

  İşlem

  Tarih

  Bitirme/Tasarım raporlarının son halinin e-mail yoluyla danışman öğretim elemanına teslim edilmesi

  1 Haziran 2020

  Bitirme/Tasarım çalışmalarının değerlendirilmesi

  1-17 Haziran 2020

  Notların sisteme girilmesi

  17 Haziran 2020