Ana Sayfa
Duyurular
Ekle-Sil Duyurusu

Ekle-Sil Duyurusu

EKLE-SİL DUYURUSU

Ekle-sil işlemleri 3-4 Ekim 2019 Perşembe ve Cuma günleri bölümlerimizde danışmanlar veya yetki devri yaptıkları kişilerce yapılacaktır. Ekle-sil işlemi yapmak isteyen öğrenciler için ekte örneği verilen bir başvuru formu hazırlanmıştır, öğrenciler bu formu doldurarak işlem yapacaklardır..

Tamamlanan bir ekle-sil işleminde değişiklik yapılması mümkün değildir. Ekle-sil döneminde mazeretli yazılma işlemi yapılamaz. Genel ekle-sil kuralları aşağıda verilmiştir. 

 

EKLE-SİL KURALLARI

 - Öğrenci; akademik takvimde belirlenmiş olan ekle-sil tarihlerinde, danışmanının onayı ile ilgili yıl/yarıyılda seçmiş olduğu dersini/derslerini bırakabilir. Öğrenci, talep etmesi durumunda, sadece bıraktığı dersin/derslerin AKTS miktarınca seçeceği farklı derse/derslere derse yazılma kurallarına uygun olmak kaydıyla yazılma yapabilir. Ekle-sil işlemleri ilgili Eğitim Birimlerinde yapılacaktır.

  - Ekle-sil tarihlerinde grup değişikliği yapılamaz

  - Ekle-sil tarihlerinde öğretim türü değişikliği yapılamaz

  - Senato tarafından belirlenen ders açılma limitinin altına düşmesi halinde ilgili seçmeli dersten öğrenci silinemez.

  - Öğrenci ekle-sil işleminde grup seçimi yapamaz

  - Öğrenci alt yarıyıllarda ilk defa yazıldığı veya DZ notlu dersini silip, farklı ders ekleyemez.