Ana Sayfa
Duyurular
2018-2019 Yaz Okulu Duyurusu

2018-2019 YAZ OKULU DUYURUSU

Yaz Okulunda Başka Bölümden veya Üniversiteden Ders Alma Başvuru Süreci

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Yaz Okulu için başka bölümlerden veya üniversitelerden ders alacak veya almak isteyen öğrencilerimizin, bölüm sekreterliğinde bulunan hazır dilekçe ve ekleriyle beraber Bölüm Başkanlığı'na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Yaz Okulunda Fakültemiz bölümlerinde açılan dersleri Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölümlerden veya üniversitelerden alınmasına izin verilmeyecektir. Ancak bölümlerde açılmayan dersler veya ders programında derslerin çakışması halinde Madde-7, 10 ve 11’de belirlenen kriterler dahilinde başka bölümlerden veya üniversitelerden ders alma işlemlerinin uygun olup olmadığına Bölüm Başkanlığınca karar verilecektir.

Madde 7 - Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı toplam en fazla on iki (12) birim saatlik ders alabilir.

Madde 10 - Öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.

Madde 11 - Öğrenciler ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak ve Madde 7’de belirlenen sınır dahilinde Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Sakarya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden de alabilirler.

 

ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİNDEN DERS ALMA SON BAŞVURU TARİHİ

17/06/2019 PAZARTESİ GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR