Ana Sayfa
Duyurular
Mezun Durumunda Veya Staj Notu Eksik Gözüken Öğrenciler

Mezun Durumunda veya Staj Notu Eksik Gözüken Öğrenciler

*Staj dersini aldığı halde GR gözüken öğrenciler bu formdan bildirim yapabilir.  Beyanların kayıtlardan kontrolü ve öğrenci işlerine gönderilmesi ve işlenmesi 3-4 haftayı bulabilir.
*Donanım stajı için Staj I dersi YT, Yazılım Stajı için Staj II dersi YT olarak değiştirilmektedir.
Donanım stajı yapıp Staj II alan veya yazılım stajı yapı Staj I alan öğrencilerin notu GR gözükecektir. Bu öğrenciler ilgili dersleri aldıkları zaman tekrar staj bildirim formundan işlenmesini talep edeceklerdir. Staj I ve II derslerini bir kez almanız yeterlidir.
*Mezun durumunda olup stajlarının işlenmesi haricinde hiç dersi kalmamış öğrencilerin formda belirtilen ilgili kutuyu işaretlemesi gerekmektedir.