Ana Sayfa
Duyurular
Mazeret Sınavları

Mazeret Sınavları

Yarıyıl Sonu (Final) Mazeret Sınavları Duyurusu

Yıl Sonu Mazeret Sınavları 21-22-23 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacaktır. (Dersler ve Sınav saatleri daha sonra ilan edilecektir)

Mazeret sınavına girecek öğrenciler dilekçe ve ekinde mazeret belgesi ile aşağıdaki maddelerde belirtilen tarihlerde Bölüm Sekreterliğine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Yarıyıl Sonu Sınavları Mazeret Hakkı

Hastalık hali

Öğrencinin veya birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte hastalanması halinde; sağlık raporu belgesi (düzenleme tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Yakınların vefatı

Öğrencinin birinci veya ikinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte (sınavdan en fazla 5 gün önce) vefatı durumunda; vefat belgesi (sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına Dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali

Öğrencinin, ulusal ve uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirilme belgesi durumunda; (Resmi belgeyi, sınav döneminin sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

DİĞER

Trafik Kazası ve beklenmeyen haller

Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrencinin sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğraması durumunda; ilgili trafik şubesinden alacağı kaza raporu belgesi (sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Öğrencinin ikamet ettiği binada sınavdan bir önce veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir mücbir sebebin (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım vb) vukuu bulması halinde; ilgili resmi makamlardan alacağı belge (sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Öğrenci herhangi bir nedenle gözaltına alınmışsa/tutuklanmışsa; ilgili emniyet biriminden alacağı belge (sınav döneminin bitimine kadar ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Çift Anadal Programı ve Diğer Bölümlerden Ders Alma Durumu

Çift Anabal Programı öğrencisi olanlar veya diğer bölümlerden ders alan öğrenciler, sınavlarda ders çakışması olması durumunda çap yapılan veya diğer bölümün dersin sınavına girecek. kendi bölümündeki dersin sınavını ise mazerete bırakacaktır.