Ana Sayfa
Duyurular
Yarıyıl Sonu (final) Mazeret Sınavları Duyurusu

Yarıyıl Sonu (Final) Mazeret Sınavları Duyurusu

Yıl Sonu Mazeret Sınavları 15-16-17 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacaktır. (Dersler ve Sınav saatleri daha sonra ilan edilecektir)

Mazeret sınavına girecek öğrenciler dilekçe ve ekinde mazeret belgesi ile aşağıdaki maddelerde belirtilen tarihlerde Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Hastalık Hali

MADDE 8 (1) Öğrencinin veya birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte hastalanması halinde; sağlık raporunun düzenleme tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

Yakınlarından birinin vefatı

MADDE 9 (1) Öğrencinin birinci veya ikinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte (sınavdan en fazla 5 gün önce) vefatı durumunda; vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

Trafik Kazası ve Beklenmeyen Haller

MADDE 10 (1) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrencinin sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğraması durumunda; ilgili trafik şubesinden alacağı kaza raporunun sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

(2) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınavdan bir önce veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir mücbir sebebin (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım vb) vukuu bulması halinde; ilgili resmi makamlardan alacağı belgeyi sınav tarihinden itibaren en geç     2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

(3) Öğrenci herhangi bir nedenle gözaltına alınmışsa/tutuklanmışsa; ilgili emniyet biriminden alacağı belgenin, sınav döneminin bitimine kadar ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali

MADDE 11 (1) Öğrencinin, ulusal ve uluslar arası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirilmesi durumunda; resmi belgeyi, sınav döneminin sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunması gerekir.